घर > हाम्रोबारे >प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र

हामीले ISO9001 गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली प्रमाणीकरण, ISO14001 पर्यावरण व्यवस्थापन प्रणाली प्रमाणीकरण, ISO45001 व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली २०२१ मा प्रमाणीकरण प्राप्त गरेका छौं।